Item Description: Vorg.: Društveni proizvod Republike Srbije
In kyrill. Schr.
Anfangs: Statistika privrednih bilansa. - Später: Statistika makroekonomskih bilansa. - Teils: Statistika makroekonomskih bilansa. - Teils: Statistika nacionalnich računa
ISSN: 14514095
EconChat