Cover Image

Funkcje systemu finansowego państwa w warunkach gospodarki planowej - Functions of the states financial system within the planned economy

Janusz Wierzbicki
Year of Publication: 1962
Authors: Wierzbicki, Janusz
Published in:
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny : poświe̜cony nauce i życiu prawnemu i gospodarczemu Rzeczpospolitej Polskiej; organ Uniwersytetu im A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - Poznań : Wydział Prawa i Administracji UAM, ISSN 0035-9629, ZDB-ID 2056422. - Vol. 24.1962, 1, p. 151-166
Subjects: Finanzpolitik | Wirtschaftslenkung | Polen
Type of Publication: Article
Title record from database: ECONIS - Online Catalogue of the ZBW
Availability:  Availability in libraries Availability in libraries More access options
More options (other): 
Description not available.

Saved in bookmark lists

Similar items by author

EconChat