Showing 1 - 2 of 2
Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary: Badania interdyscyplinarne; Ekonomia eksperymentalna; Ekonomia instytucjonalna; Funkcjonowanie sektora MSP; Funkcjonowanie Unii Europejskiej; Kapitał ludzki w gospodarce; Problemy globalizacji; Przedsiębiorczość; Rola państwa w...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012307406
The focus of this international conference is Culture and Economics. We support all contributors working on economic philosophy to submit papers relevant to the theme. Other contributions from economic philosophy are welcome.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012042187
Created in cooperation with RFE-Resources for Economists of the American Economic Association (AEA)