Showing 1 - 1 of 1
Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata. Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny konferencji,...
Created in cooperation with RFE-Resources for Economists of the American Economic Association (AEA)