Showing 1 - 1 of 1
Głównym założeniem Organizatorów jest stworzenie szerokiej formuły Kongresu i tym samym ukierunkowanie inicjatywy na problematykę z zakresu wszystkich dyscyplin nauk ekonomicznych, co pozwoli na udział szerokiego grona uczestników, przedstawicieli dyscyplin: ekonomia, finanse oraz nauk...
Created in cooperation with RFE-Resources for Economists of the American Economic Association (AEA)