Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Thesis
Notes:
Egyedné Gergely, Júlia (2015) Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján = The opportunities of local governments to influence the processes of suburbanization. The spatial form of suburban effects, and the possible reasons behind the differences – investigating the Agglomeration of Budapest. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015013
Source:
BASE