Extent:
XIV, 169 S.
Series:
Europäische Hochschulschriften / Reihe 2, Rechtswissenschaft. - Bern [u.a.] : Lang, ISSN 0531-7312. - Vol. Bd. 553
Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Dissertation u.a. Prüfungsschriften
Language: German
Thesis:
Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss., 1984/85
ISBN: 3-8204-9631-9
Source: