Extent:
IX, 216 S
graph. Darst
21 cm
Series:
Berichte des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. - Berlin : Osteuropa-Inst, ISSN 0409-1477, ZDB-ID 504127-2. - Vol. 135
Berichte des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. - Berlin : Osteuropa-Inst, ISSN 0409-1477, ZDB-ID 504117-x.
Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Hochschulschrift
Language: English
Thesis:
Zugl.: Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of Technology, Diss. : 1985
ISBN: 3921374340
Source: