Type of publication: Article
Notes:
Creative contribution towards substantiating economic policy
Ceauşescu, Nicolae: România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Vol. 5
Source: