Type of publication: Article
Notes:
Kopfer-Rácz, Kinga and Hofmeister Tóth, Ágnes and Sas, Dóra (2013) A hazai kis- és közepes vállalatok szociokulturális beállítódása a hofstede-dimenziók mentén = The socio-cultural attitudes of the Hungarianc small and medium enterprises along the Hofstede dimensions. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (10). pp. 2-11. ISSN 0133-0179
Source:
BASE