Extent:
173 S. : Ill.
Series:
Europäische Hochschulschriften / Reihe 28, Kunstgeschichte. - Frankfurt, M. ; Berlin ; Bern ; Wien [u.a.] : Lang, ISSN 0721-3557. - Vol. 72
Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Dissertation u.a. Prüfungsschriften
Thesis:
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1979/80
ISBN: 3-8204-9861-3
Source: