Type of publication: Article
Notes:
Géring, Zsuzsanna (2017) Kevert szövegelemzési módszertan alkalmazása gazdasági és társadalmi jelenségek vizsgálatához - Online CSR-kommunikáció vizsgálata tartalomelemzéssel és diskurzuselemzéssel. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48 (4). pp. 55-66. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD.2017.04.08
Source:
BASE