• Andics, E. Lenin történeti látásmódjáról.--Mérei, Gy. Eszmetörténet, munkásmozgalomtörténet.--Berend T., I. Gazdaságtörténet, munkásmozgalomtörténet.--Szabolcsi, M. Irodalomtörténet és munkásmozglaomtörténet.--Kulcsár, K. A munkásmozgalomtörténet és a szociológia kapcsolatáról.--Aradi, N. Képzőművészet és munkásmozgalom.--Vass, H. Munkásmozgalomtörténet és helytörténet.--Erényi, T. Munkásosztálytörténet, munkásmozgalomtörténet.--Kabos, E. Szakszervezettörténet, munkásmozgalomtörténet.-- Sipos, P. Üzemtörténet és munkásmozgalomtörténet.-- Kabos, E. A munkáskultúra történeti kutatásásanak problematikájáról.--Incze, M. Kortörténet és munkásmozgalomtörtenet.--Vass, H. Munkásmozgalomtörténet és tudatformálás
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000002735