Extent:
135 S.
Series:
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, ZDB-ID 3006621. - Vol. 548
Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej. - Kraków, ISSN 0137-236X, ZDB-ID 1929914. - Vol. 23
Type of publication: Book / Working Paper
Language: Polish
Notes:
ISSN 0137-236X
Beiträge mehrerer Verf.
mit dt. bzw. engl. Zsfassungen
Parallelt.: Studia ad auctorum ius, quod dicitur, pertinentia
ISBN: 83028955
Source: