Extent:
99 S
kl. 8
Type of publication: Book / Working Paper
Language: German
Classification: Technische Akustik ; Bauphysik, Bautenschutz ; Naturschutzrecht, Landschaftsschutzrecht, Umweltrecht
Source: