Type of publication: Journal
Notes:
Teilw. u.d.T.: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding
Source:
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004015045