Type of publication: Journal
Notes:
Teilw. u.d.T.: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding
Source: