Extent:
XXXV, 203 S.
Series:
Europäische Hochschulschriften / Reihe 2, Rechtswissenschaft. - Bern [u.a.] : Lang, ISSN 0531-7312. - Vol. Bd. 2592
Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Dissertation u.a. Prüfungsschriften
Thesis:
Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1998
ISBN: 3-631-34576-3
Classification: Banken, Versicherungen
Source:
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004000453