Showing 1 - 10 of 129
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert jaarlijks viergrootschalige schoolverlatersonderzoeken uit. Doel van deze onderzoeken is hetverschaffen van inzicht in de relatie tussen het gevolgde onderwijs en de intrede opde arbeidsmarkt. Daarnaast kan de doorstroom binnen het...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011159919
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert jaarlijks vier grootschalige schoolverlatersonderzoeken uit. Doel van deze onderzoeken is het verschaf¬fen van inzicht in de relatie tussen het gevolgde onderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de doorstroom binnen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005288294
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert jaarlijks vier grootschalige schoolverlatersonderzoeken uit. Doel van deze onderzoeken is het verschaf¬fen van inzicht in de relatie tussen het gevolgde onderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de doorstroom binnen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011160143
Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaarberoepsonderwijs. Momenteel kent het MBO zo’n 485.000 deelnemers en jaarlijksontvangen ongeveer 125.000 jongeren een MBO-diploma. Het MBO heeft een uitermatebelangrijke functie en dient als voorbereiding op het...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010734839
Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaarberoepsonderwijs. Momenteel kent het MBO zo’n 485.000 deelnemers en jaarlijksontvangen ongeveer 125.000 jongeren een MBO-diploma. Het MBO heeft een uitermatebelangrijke functie en dient als voorbereiding op het...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008552475
Deze studie is een verslag van een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voorde Statistiek (CBS) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).De studie is een onderdeel van zowel het CBS-speerpunt Sociale dynamiek enuitbreiding Arbeidsrekeningen, in het bijzonder het...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005034795
Over the past two decades there has been a substantial increase in the mobility ofstudents in Europe, while also research has become much more internationallyoriented. In this paper we document changes in the structure of research and highereducation in Europe and investigate potential...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005005513
In this paper, we estimate the demand for workers by sector and occupation usingsystem dynamics OLS techniques to account for the employment dynamics dependenceacross occupations and sectors of industry. The short run dynamics are decomposed intointra and intersectoral dynamics. We find that...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005005514
This paper demonstrates gender differences in risk aversion and ambiguityaversion. It also contributes to a growing literature relating economic preferenceparameters to psychological measures by asking whether variations in preferenceparameters among persons, and in particular across genders,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005079015
This paper studies risk attitudes using a large representative survey and a complementaryexperiment conducted with a representative subject pool in subjects’ homes. Using aquestion asking people about their willingness to take risks “in general”, we find thatgender, age, height, and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005079016