Showing 1 - 10 of 159
Dėl finansinės krizės pasireiškimo Lietuvos rinkoje, likvidumo rizikos valdymo klausimas šalies bankų sistemai tapo itin aktualus. Taigi magistro baigiamajame darbe siekiama išsiaiškinti, kaip pasaulinė finansinė krizė paveikė dabartinę AB „Parex“ banko likvidumo situaciją bei...
Magistro baigiamajame darbe analizuojamas vertybinių popierių rinkos nepastovumas, labiausiai vertybinių popierių tendencijas įtakojantys veiksniai (globalizacija, ekonominiai rodikliai, monetarinė politika). Šio darbo tikslas yra įvertinti nuo ko priklauso Lietuvos vertybinių popierių...
Pasaulyje intensyvėjantys integracijos ir globalizacijos procesai skatina nuolatinę rinkų plėtrą, savo ruožtu didindama jose veikiančių įmonių konkurencingumą. Įmonės veiklos finansinė analizė yra neatsiejama finansų valdymo ir audito dalis, kuri padeda nustatyti įmonės veiklos...
Kiekviena įmonė turi planuoti savo ateitį. Veiklos sėkmė priklauso ne tik nuo sugebėjimo analizuoti ir vertinti praėjusių laikotarpių duomenis, bet ir nuo jos gebėjimo prognozuoti. Didelę įtaką įmonės finansiniam rezultatui turi Lietuvos mokesčių sistema, nesibaigianti jos...
Finansų rinkų magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes didžiąją nacionalinio biudžeto pajamų dalį sudaro netiesioginiai mokesčiai, kurie prisideda prie valstybės gyvenimui reikalingų piniginių išteklių sukaupimo, valstybės (savivaldybių) funkcijoms vykdyti, todėl svarbu...
Smulkus ir vidutinis verslas – dinamiškai augantis sektorius, kurį nuolatos papildo naujai besikuriančios ir į rinką įeinančios įmonės. Šio sektoriaus plėtra daugiausia lemia rinkos ekonomikos konkurencingumą. Būtent šis sektorius greičiausiai pajunta rinkos pokyčius,...
Verslo nuosavybės ekonomikos magistro baigiamojo darbo tema yra labai aktuali, kadangi šiandieniame pasaulyje lyderiaujančioms įmonėms nebeužtenka vien naudoti moderniausias technologijas ar turėti geriausią rinkodaros strategiją. Staigūs ir nenuspėjami valiutų kursų svyravimai net...
Magistro baigiamajame darbe atlikta UAB „X“ finansinė analizė, makroaplinkos vertinimas ir taikant mokslinius metodus nustatytos perspektyvos. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu apžvelgti finansinės veiklos vertinimo ir perspektyvų prognozavimo metodai. Pristatyta finansinės...
Magistro baigiamajame darbe išanalizuoti ir įvertinti įmonės AB Lifosa finansiniai rezultatai 2006 – 2008 m. ir veiklos perspektyvos 2009 – 2011 m. Pirmojoje darbo dalyje teoriniu aspektu nagrinėjami įvairių lietuvių ir užsienio autorių siūlomi įmonės makroaplinkos tyrimo...
Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai. Mokslinėje literatūroje yra atlikta nemažai tyrimų, analizuojančių TUI įtaką, tačiau nedaug kalbama apie jų atskirų komponenčių dinamikos reikšmingumą šalies ekonomikai. Viena iš...