Showing 1 - 10 of 203
Šiame magistro baigiamajame darbe aptariama Agile metodika ir jos kokybiškos programinės įrangos kūrimas. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką Agile metodai turi programinės įrangos kūrimui. Tam tikslui siekiama išnagrinėti Agile principus ir jų praktinį panaudojimą....
Šis darbas apima internetinės rinkodaros algoritmų apžvalgą ir pritaikymą verslui naudingose internetiniuose projektuose, palaikančiuose įmonės verslo ir organizacinius procesus ar sudarant konkurencingus produktus. Darbo pagrindas remiasi internetinės rinkodaros algoritmų pritaikymu...
Organizacijos verslo planų kūrimas yra viena iš priemonių įmonei apibrėžti vykdomus procesus, nustatyti ateities galimybes. Verslo Motyvacijos Modelis yra naudojamas kaip pagrindas verslo planų kūrimui. Šiame magistriniame darbe yra nagrinėjamas Verslo Motyvacijos Modelis (BMM),...
Darbe analizuojamos telemetrijos duomenų efektyvaus panaudojimo galimybės gamtinių dujų apskaitos, kontrolės ir prognozavimo procesuose. Problemos analizės skyriuje išnagrinėta esama situacija: dujų apskaitos ir kontrolės proceso eiga ir trukmė, dujų suvartojimo prognozavimo...
Gyvename pasaulyje, kuriame vykstant spartiems globalizacijos procesams vis svarbesnę tarptautinę reikšmę mažų ir atvirų ekonomikų vystymuisi turi vietinių verslo aplinkos dalyvių gebėjimas prognozuoti ir valdyti augančią užsienio valiutos kurso riziką. Mokslinio darbo tikslas -...
Pastaruoju metu ekonomikos perkaitimas tapo daugumos ekonomikos analitikų svarstoma tema. Šio mokslinio darbo pagrindinis tikslas – patikslinti ekonomikos perkaitimo apibrėžimą ir pasiūlyti prie apibrėžimo adaptuotą ekonomikos perkaitimo vertinimo metodiką. Pirmoje šio mokslinio...
Ekonomistų siūlomi įvairūs ekonominės gerovės vertinimo variantai. Tačiau nei vienas jų neparodo visaverčio ekonominės gerovės vaizdo. Todėl darbo tikslas – išanalizuoti ekonominės gerovės matavimo per makroekonominius rodiklius galimybes. Problemai ištirti darbe išskiriamos...
Globalią ekonomiką sudaro didelės ir mažos ekonomikos. Tiek didelėms, tiek mažoms ekonomikoms yra būdingi saviti ekonominiai procesai ir problemos. Šio darbo tikslas išanalizavus mažų ekonomikų augimo veiksnius, ištirti atvirumo pokyčių poveikį Lietuvos ekonomikai. Šiam tikslui...
Šiandien vis garsiau kalbama apie augantį poreikį kryptingai, sistemiškai ir apgalvotai valdyti organizacijos reputaciją. Tad šio darbo siekiamas tikslas: ištyrus UAB „Sabelijos prekyba“ darbuotojų požiūrį į reputacijos valdymo svarbą ir aktualumą, pasiūlyti įmonei...
Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti UAB „Signeda“ esamuoju metu atliekamus veiksmus klientų lojalumui skatinti ir sudaryti lojalumo programą. Pirmiausia, teorinėje darbo dalyje buvo apžvelgti klientų lojalumo teoriniai aspektai, atskleista lojalaus pirkėjo nauda...