Showing 1 - 10 of 90
Viena iš informatikos skyriaus funkcijų yra vykdyti eksploatuojamos kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą, todėl pastaruoju metu padidėjus kompiuterinės įrangos skaičiui, prašomų daugiau ir tikslesnių ataskaitų apie kompiuterinę techniką, atsirado poreikis patogiau ir...
Pagrindinis šio darbo tikslas yra išspręsti problemas, kurios išaiškėja Jogos mokyklos veiklos analizės metu. Ši analizė apimą organizacijos veiklos apskaitos procesą. Analizės metu išsiaiškinta, kad pagrindinė iškilusių problemų priežastis yra pasenusių ir primityvių...
Magistro baigiamojo darbo tyrimo objektas – Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kaip mokesčių administratoriaus veikla. Darbe nagrinėjama viena iš mokesčių administratoriaus taikomų mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų – mokestinis patikrinimas; jo...
The subject of the master work is information system for logistic company. The aim of this work is to create flexible information system prepared for logistic company managers. The main task is systematize user’s needs and requirements for the information system based on the work experience in...
SUMMARYIT security risks evaluation tool based on ISO/IEC 7799 standardThe purpose of this graduation thesis is to present the IT security establishment and control of risks. In this way it is necessary to say about strategic and tactics steps of information technologies(IT) security founding...
In changing world of e-commerce and internet based communication, business transactions and data flows play a key role in successful business management. It is vital to formalize business transactions. Communicative action loop was proposed for modeling these transactions. XML is often used for...
The research area of this master work is problems of information processing in County State Tax Inspectorate and their resolution approaches. The aim of this work is to find the best approach, to create appropriate software to resolve theses problems and to fulfill user’s needs. The main...
Effective information and resource management are the most important factors driving businesses to success. In today's dynamic and turbulent global business environment, there is a strong need for organisations to be competitive under all circumstances. Enterprise Resource Planning (ERP) can be...
The aim of this master work is to create flexible information system, based on the up-to-date technologies and tailored to the users’ needs. The information system aims to facilitate work, presentation of the information and customers’ service. Joint-stock company “Švaros komanda“...
In current work problems and requirements for demand forecasting in commercial or manufacturing enterprises are analyzed and suitable forecasting algorithms are proposed. In enterprises with multidimensional and heterogeneous demand it is advisable to use different algorithms for different...