Showing 1 - 3 of 3
Baigiamajame magistriniame darbe nagrinėjama įvairių autorių pelningumo ir mokumo sąvokų aiškinimai. Ko pasėkoje išskiriam labiausiai priimtinas traktavimas ir jo pagrindu suformuluojami pelningumo ir mokumo sąvokos, kurios nusako patį tyrimo objektą. Taip pat remiantis įvairių...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478567
In the Final Paper, the problems of practical application of methods of investigation on links between profits and sales profitability as well as its importance and methodic aspects are analyzed. In order to establish the impact of the sales profitability and other factors that are inseparable...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479017
Šio magistrinio darbo tikslas – išanalizuoti bei įvertinti įvairių autorių literatūrą valdymo apskaitos tema. Atlikti valdymo apskaitos tobulinimo pramonės įmonėse analizę. Pagal gautus tyrimo rezultatus sudaryti valdymo apskaitos ir analizės tobulinimo pramonės įmonėse...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479095