Showing 1 - 10 of 115
Teorinėje dalyje apžvelgiami mados rinkos marketingo atskiros charakteristikos tarptautinėje ir globalioje erdvėje, drabužių kolekcijų paskirstymo grandinės aspektas, teoriniai drabužių dizaino ir produktų vystymo modeliai remiantis atskirų mokslinių autorių straipsnių...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478922
Darba tema – nekomercinio marketingo primonių, nukreiptų į rėmėjus taikymas pelno nesiekiančiose organizacijose. Darbas susideda is 3 daliu. Pirmoje dalyje pateikiama nepelno organizacijų samprata, tipai rūšys savybės, jų rėmimo ypatumai. Antroje dalyje, pateikiami nekomercinio...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478923
DARBO SANTRAUKA Šio darbo tikslas buvo – parengti baldus gaminančios UAB „Gurda“ korpusinių biuro baldų marketingo strategiją. Strategija parangta vienai įmonės gaminamos produkcijos linijai – korpusiniams biuro baldams, kadangi šio sektoriaus pelningumas yra pats žemiausias....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478926
Finansų rinkų magistrės baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes viena iš pagrindinių asmeninių finansų valdymo problemų yra sukauptų lėšų apsauga nuo infliacijos. Darbe, buvo iškelta hipotezė, kad tinkamai sudarius investicinį portfelį, net ir finansinės krizės metu,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478459
Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas yra labai svarbus šalies ekonominio augimo rodiklis, priklausantis nuo gamybos augimo, finansinio stabilumo, verslo infrastruktūros padėties, politinių sprendimų, mokesčių stabilumo ir adekvatumo.Tuo tarpu investuotojai linkę įvertinti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478460
Darbo aktualumas: daugelis įmonių dirba neefektyviai ir turi didesnių ar mažesnių problemų. Efektyvumas privačiame sektoriuje yra neatsiejamas nuo verslo. Veiklos efektyvumo siekia visi – ir smulkūs ūkininkai, ir mikro įmonės, net ir tarptautinės korporacijos ar pasauliniai...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478505
Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta smulkių ir vidutinių įmonių konkurencinė aplinka, iškelta konkurencinės aplinkos problema bei pateikta problemos sprendimo būdai. Pirmoje dalyje išskirta ir aptarti konkurencinės aplinkos teoriniai aspektai: tiekėjai,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478640
Nagrinėjama tema yra itin aktuali Lietuvoje, kadangi tik smulkaus ir vidutinio verslo kūrimasis ir plėtra didele dalimi lemia kiekvieno visuomenės nario gyvenimo kokybės kilimą. Tyrimo objektas koncentruojamas ties smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurios sudaro didžiausią vystomo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478645
Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami įmonės aplinką sudarantys komponentai, jų poveikis įmonės veiklai. Verslo aplinkos tyrimas yra aktuali tema visoms įmonėms, nes tai lemia veiklos rezultatus. Verslas yra savarankiška veikla, kuris daugiau ar mažiau priklauso nuo daugelio...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478646
Mažmeninės prekybos struktūros pokyčius, juos sukeliančius veiksnius jau ilgą laiką tiria tiek Lietuvos, tiek užsienio autoriai, kadangi mažmeninė prekyba yra ta veikla, kuri identifikuoja šalies ekonomikos būklę, nurodo ateities tendencijas. Pažymėtina, kad mokslininkai...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478649