Showing 1 - 3 of 3
Nestambus (vidutinis) verslas negali būti atskirtas nuo visos šalies ekonominės sistemos, kuri padeda išspręsti verslo problemas. Nestambus verslas per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje augo labai sparčiai. Svarbiausias visų pelno siekiančių organizacijų laimėjimas – pelno...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478980
Šiame straipsnyje aprašomas Lietuvos ūkio ir verslo raidos tendencijos nuo nepriklausomybės atgavimo pradžios. Paaiškinamos svarbiausios bendrojo vidaus produkto kitimo priežastys, aptariami privatizavimo procesai, jų poveikis verslui. Apžvelgiamos smulkiojo ir vidutinio verslo raidos...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478858
Straipsnyje aptariami pagrindiniai užsienio šalių prekių ir paslaugų eksporto aspektai, lyginama užsienio šalių bei Lietuvos eksporto patirtis. Nurodomi pagrindinai veiksniai, darantys įtaką eksportui užsienio šalyse, aptariamos eksporto problemos Lietuvoje. Remiantis užsienio...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479078