Showing 1 - 10 of 93
Darbe analizuojama AB „Pieno žvaigždės“ įmonės vertė. Nagrinėjama problema – ar įmonės akcijų rinkos kaina atitinka tikrąją įmonės vertę. Darbe atlikta pagrindinių vertės nustatymo metodų palyginamoji analizė. AB „Pieno žvaigždės“ vertes nustatymui pasirinkti du...
The objectives if this thesis is to estimate whether there is an inverse relationship between the personal income tax rates and national revenues with reference to the theories of supply-side economist Arthur B. Laffer. Measure the effectiveness of corporate income tax system by analyzing...
Šiame darbe nagrinėjama vyriausybės vykdomos fiskalinės politikos įtaką visuminei paklausai Lietuvoje. Darbe yra apžvelgiama vyriausybės vartojimo išlaidų bei visuminės paklausos komponentų pokyčiai nuo 1995 iki 2007 metų. Teorinėje dalyje aptariamos pagrindinės Keinsistinės...
Jonas Kiselis, Kainų stabilumo užtikrinimas esant fiksuotam valiutos kursui [Rankraštis]: bakalauro baigiamasis darbas: economika. Vilnius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009.Šis darbas apie kainų stabilumo užtikrinimą ir infliacijos problemas, iškylančias valstybėms,...
Ekonominio nuosmukio sąlygomis, fiskalinės politikos sprendimai ypač svarbūs, nes vienokie ar kitokie žingsniai gali sutrumpinti arba pailginti ir pagilinti ūkio nuosmukį. Tokiu metu ekonomikos dalyviai labai jautriai reaguoja į fiskalinės politikos klaidas. Taigi svarbu tinkamai...
Šiame darbe nustatomas AB „VST“ kredito reitingas. Remiantis tarptautinių kredito reitingo agentūrų Moody‘s bei Standard Poor‘s sukurtomis metodikomis, įvertinama elektros skirstymo bei tiekimo reguliuojamų paslaugų įmonės rizika. Nustačius kredito reitingo įverčius,...
Šio darbo tema yra valstybės biudžeto pagrindinių pajamų surinkimas skirtingose ekonominio ciklo fazėse.Tema yra labai aktuali kaip ir darbo pagrindinis tikslas : pateikti biudžeto pajamų surinkimo prognozavimo rekomendacijas, kurios leidžia efektyviai išspręsti nagrinėjamą...
Šopis, V., Prekybinės įmonės pelningumo didinimo galimybių vertinimas [Rankraštis]:bakalauro baigiamasis darbas: ekonomika. Vilnius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas,2009.Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti prekybinės įmonės pelningumo rodikliusir nustatyti...
The purpose of this bachelor thesis is to determine what type of causative relationship between FDI and GDP exists in Lithuania. The analysis includes assessment of the overall economic situation in the country, analysis of historical statistical data on FDI, overview of existing studies and...
Tiesą sakant, priklausomybė nuo pinigų ir valdžios yra dvi pagrindinės priežastis neskaidriam ekonominiam sektoriui susiformuoti. Kad ir kaip bebūtų keista, gyvenimo faktas – tas, jog dideliam pasaulio populiacijos procentui, šešėlinis verslas tampa išgyvenimo priemone, nors...