Showing 1 - 10 of 177
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2013 májusa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI...
Műhelytanulmányunk a vállalati versenyképesség fogalmának a hazai szakirodalomban elfogadott fogalmára építve felvázolja és az FMCG (Fast Moving Consumer Goods) piac egy jelentős vállalatának példáján keresztül bemutatja a versenyképesség kompetencia alapú fejlesztésének...
A tanulmány célja irodalomelemzésen keresztül megalkotni egy elméleti modellt, amelynek alapja, hogy meghatározzuk a bizalom fogalmát, kialakulásának feltételeit és módjait, ehhez kapcsolódóan a bizalmat nyújtó és a bizalmat elnyerő fél szükséges tulajdonságait. Bemutatjuk,...
A műhelytanulmány célja, hogy áttekintő bemutatást nyújtson az ellátási lánc egyes működési folyamatainak információigényéről, s azoknak egymáshoz való kapcsolódásáról, összefüggéseiről. A tanulmány elsősorban az ERP (Enterprise Resource Planning- Vállalati...
A műhelytanulmány célja egy folyamatban levő kutatás részeredményének ismertetése, s annak feltátása, hogy mely tényezők befolyásolják a magyar FMCG szektor ellátási lánc partnerkapcsolatainak struktúráját. A szerző az elemzés során egy hasonló, az Egyesült...
Absztrakt: A műhelytanulmány célja, hogy elemző bemutatását adja az ellátási láncok működéséhez kapcsolódó kockázatoknak. Az első fejezet az ellátási láncok kockázati kitettségének növekedése mögött rejlő okokat törekszik feltárni. A második gondolati egység egy...