Showing 1 - 10 of 32
In this study it is shown that the nontrivial hyperbolic fixed point of a nonlinear dynamical system, which is formulated by means of the adaptive expectations, corresponds to the unstable equilibrium of Harrod. We prove that this nonlinear dynamical (in the sense of Harrod) model is...
A cikk alapvető kérdése: vajon tudomány-e a közgazdaságtan, és ha igen, akkor tekinthető-e önálló tudománynak. A választ az elmúlt század legfontosabb eredményeiből kiindulva keresi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy napjaink főáramú közgazdasági elméletei...
Több mint harminc év telt el Kornai János Anti-equilibrium című könyvének megjele nése óta. Ez volt az első mű a nemzetközi irodalomban, amely átfogóan bírálta az általános egyensúlyelméletet, mégpedig Debreu értékelméletén és az Arrow-Debreu modellen keresztül. A...
Emerging countries’ and particularly China's savings in the U.S. money market financed the U.S. overconsumption in the 2000s, which eventually led to the global financial crisis. The real estate mortgage market was the starting point. Non-equilibrium processes have been launched in the U.S....
A közelmúltban a hazai közgazdaság-tudomány kutatási és oktatási színvonaláról és eredményeiről érdekes vita bontakozott ki a Közgazdasági Szemlében Csaba [2013] cikkét követően. Míg a hazai gazdálkodástudomány fokozatosan felzárkózik a nemzetközi szinthez, addig a...