Showing 1 - 10 of 15
A dolgozat a kis- és középvállalati teljesítmény alakulását vizsgálja magyar vállalatok körében. A kutatás alapját a „versenyben a világgal”, a magyar gazdaság versenyképességével foglalkozó kutatás 1999-es adatfelvételéből leválogatott 108 vállalatot tartalmazó...
Vizsgálatunk meglehetősen nagy mintán, sok szempont figyelembe vételével kísérelte meg feltárni a Magyarországon működő részvénytársaságok vállalatkormányzási tevékenységének főbb jellemzőit. Megállapítottuk, hogy a részvénytársaságok tulajdonosi háttere...