Showing 1 - 10 of 38
A jelen műhelytanulmány hátterét egy Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot magába foglaló nemzetközi projekt jelenti. Ezen műhelytanulmány célja az, hogy ehhez a nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódva a meglévő elemzésekre és információkra...
A bemutatott kutatás alapján megállapítható, hogy (1) a vállalati jövőalkotás, illetve a stratégiai döntéshozók jövőhöz és az időhöz való személyes viszonya szorosan összefügg. A (2) stratégiakutatáshoz kapcsolódóan az esettanulmány azt mutatta, hogy az eltérő...
Time is in constant motion: the present, the future and the past, although they are not concepts having a fixed meaning, they are present in everyday life both at the conscious and the unconscious levels. The author’s intention in this paper is to grasp the relationship of companies to time...
A hazai természet állapotát befolyásoló tényezők jövőre vonatkozó feltérképezése segíthet abban, hogy hatékonyabban fel tudjunk készülni hatásukra célzott kutatások indításával. A “Környezeti jövőkutatás: Magyarország 2050” című program az MTA Ökológiai...
Abstract: The present research is part of the research project Tendencies of CSR in Hungary financed by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA, No. K68769) between 2007 and 2011. Here, CSR- or CSR-related reports of Hungarian companies will be analysed. First, a ‘database’ of the most...
A stratégiakutatás eltérő megközelítéseinek áttekintésével (stratégia tartalmára, folyamatára és gyakorlatára irányuló kutatások) a szerző megadja azt a gondolkodási keretet, mellyel központi kérdését, a stratégiaalkotás idő- és jövőértelmezését kívánja...
A tanulmány célja az, hogy bemutassa a vállalati foresight helyzetét Magyarországon egyrészt az előzményei és a létrejötte függvényében, másrészt a szélesebb környezete és a felsőoktatásban elfoglalt helyzete kapcsolatában. Áttekinti a hazai vállalati foresight...
A környezeti konfliktusok egyik legfontosabb oka, hogy a résztvevők eltérően ítélik meg a beruházásokkal kapcsolatos környezeti és egyéb kockázatokat. Erre az alapvető szembenállásra rakódik rá a magyarországi intézményi háttér megannyi visszássága, amely bénítja az...