Showing 1 - 10 of 3,026
Tyrimo objektas – tarptautiniai apskaitos standartai Darbo tikslas - išanalizavus tarptautinių apskaitos standartų būtinumą ir praktinę taikymo Lietuvos įmonėse patirtį, numatyti perėjimo prie tarptautinių apskaitos standartų taikymo etapus ir atskleisti standartų įtaką...
Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 59 puslapiai, 11 paveikslų, 8 lentelės, 55 literatūros šaltiniai, 8 priedai, lietuvių kalba. RAKTINIAI ŽODŽIAI: tarptautiniai apskaitos standartai, apskaita, problema, reglamentacija, tikroji vertė, apskaitos politika. Tyrimo objektas –...
Rinkos sąlygomis kiekviena įmonė siekia užimti ir išlaikyti geriausią rinkos dalį. Viena iš priemonių tai pasiekti – efektyvi įmonės vidaus kontrolė. Stiprėjant konkurencijai, sparčiai plėtojantis ir keičiantis technologijoms, taip pat sudėtingėjant verslo projektams bei...
Tyrimo objektas – apskaitos politikos formavimas įmonėje. Darbo tikslas – nustačius veiksnius, sąlygojančius apskaitos politikos pasirinkimą, sudaryti apskaitos politikos pasirinkimo pelno atžvilgiu modelį ir patikrinti jo tinkamumą Lietuvos įmonėse. Uždaviniai: 1) nustatyti...
The main goal of research is analysis of the inventory accounting methodics, to research the problems of inventory accounting in theory and practice and to make suggestions for improvement of inventory accounting by managing them. The aims of this research are: 1. To analyze the scientific and...
A claim is commonly made that cash flow and accrual accounting methods for valuing equities must always yield equivalent valuations. A recent paper by Lundholm and O'Keefe (2001), for example, claims that, because of this equivalence, there is nothing to be learned from empirical comparison of...
This paper presents a theoretical model to allocate emission responsibility between producers or consumers and estimates: (1) the carbon dioxide (CO<SUB align="right"><SMALL>2</SMALL></SUB>) emissions embodied in the bi-lateral trade of manufactured products between Italy and China from 1997 to 2003 and (2) the CO<SUB align="right"><SMALL>2</SMALL></SUB> emissions avoided...</small></sub></small></sub>
The methods of cost accounting and calculation of production costs, including standard-cost, direct-costing, re-distribution and customized ones, their advantages and disadvantages have been analyzed. The proposals on the implementation of methods of cost accounting and production cost...
Most climate scientists around the world are concerned about global warming. These concerns have resulted in calls for reductions in CO2 emissions over time. If these calls are to be heeded, an appropriate emissions accounting method must first be agreed upon by CO2 emitting countries, none of...