Showing 1 - 10 of 82
Šiame darbe nagrinėjama veiklos taisyklių sąvoka, jų klasifikacijos būdai bei panaudojimo galimybės skirtingiems poreikiams realizuoti. Kaip veiklos taisyklės yra specifikuojamos ir kokiais būdais galima jomis manipuliuoti. Pagrindinis šio darbo tikslas ištirti taisyklių valdymo...
Programinio kodo generavimo iš veiklos taisyklių modelių sritis iki šiol yra menkai ištirta ir tai neigiamai veikia veiklos taisyklių koncepcijos plėtrą. Nagrinėjama kodo generavimo iš grafinių IS (informacinių sistemų) reikalavimus atspindinčių modelių problema. Pristatomas...
Kauno technologijos universiteto informacijos sistemų katedroje darbuotojai vienu metu dirba keliuose projektuose, atlieka mokslinę veiklą, veda paskaitas, dalyvauja konferencijose, seminaruose. Katedros darbuotojams yra svarbu, kad visi darbai būtų atliekami laiku, pagal nustatytą...
Today’s business’s more and more depend on information systems to give them edge on competition and keep double digit growth rates needed to satisfy shareholders. And information systems, serving their needs, have to keep up with changing business requirements. Business Rules Approach [10]...
Nowadays, nearly all of the commercial and government organizations are highly dependent on software systems. Due to the inherent dynamic nature of their business environment, software evolution is inevitable. The changes generated by business policies and operations are propagated onto software...
Sprendžiami, veiklos taisyklių specifikavimas ir klasifikavimas manipuliavimo mechanizmais. Tiriama, kaip, duomenų bazės struktūra transformuojama į veiklos taisyklių kūrimo aplinką, neprarandant duomenų struktūros elementų, ir užtikrinant pilną sąveika su duomenų...
The work is based on the research of business rules classification and specification methods. The basics of business rules approach are discussed. The most common business rules classification and modeling methods are analyzed. Business rules modeling techniques and tools for supporting them in...
The research work is focused on analysis of possibilities of business rules formalization, storage in database tables, user friendliness improvement, and rules management. Business rules have been taken into investigation not long ago. Possibilities of using business rules in business software...
The main aim of the system’s analysis is to find the most important information about real world (problematic sphere); and, firstly, that will be data about processes, their structure and data shift. Business rules combines all these three things that were mentioned above, that is why they can...
Disertacijoje tiriamas verslo taisyklių bei jų valdymo sistemų taikymas įmonių verslo valdymo informacinėse sistemose, nagrinėjamos šio taikymo problemos. Pagrindinis tyrimo objektas yra verslo taisyklių ir jų valdymo sistemų taikymas įmonių resursų valdymo (angl. Enterprise...