Showing 1 - 10 of 13,919
The object of research is methodics of inventories accounting and its development in manufacturing enterprises. The … main goal of research - to research the problems of inventories accounting methods, to check up its decision ways in … practice and to make suggestions for development of inventories accounting methods. The aims of this research are: • to …
, lietuvių kalba. RAKTINIAI ŽODŽIAI: tarptautiniai apskaitos standartai, apskaita, problema, reglamentacija, tikroji vertė …, 8 additions. It is written in the Lithuanian languages.KEY WORDS: International accounting standards, accounting …, question, regulations, fair value, accounting policy.The object of the research – international accounting standards.The aim of …
Tyrimo objektas – moderniosios išlaidų apskaitos sistemos.Darbo tikslas – parengti išlaidų apskaitos sistemos, pagrįstos laiko valdymu, vykdymo seką. Uždaviniai:1. išanalizuoti išteklių gavimo ir sunaudojimo laiku apskaitos – Just-In-Time (JIT) – sistemą ir veiklos sritimis...
Įvairaus pobūdžio atsiskaitymai versle naudojami jau tūkstančius metų ir yra seni, kaip ir pats verslas. Šiuo metu …Business subjects have been using different types of payments for many years. But some problems persists too. One of … business too.One of them is e-signature. But the research showed that most of payments systems still don‘t use it. In this work …
: APSKAITA, APMOKESTINAMASIS PELNAS (MOKESTINIAI NUOSTOLIAI), APSKAITINIS PELNAS (NUOSTOLIAI), ATIDĖTAS PELNO MOKESTIS … assessment and accounting.Research aim - preparation of accounting methodic of discrepancies between corporation tax assessment … methodic and accounting methodic, after investigation of the discrepancies, and integration of the methodic into accounting …
Tyrimo objektas – ilgalaikis materialusis turtas. Tyrimo dalykas – ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Darbo …
Regulations and practical problems of accounting of fixed asset were analysed in the present paper; also, suggestions … accounting and peculiarities were analysed as well. Moreover, present legislations regulating accounting of fixed asset and their … prognosis of indexes for a period of three years was worked out. Recommendations on improvement of enterprise’s accounting of …
, susijusiems su nematerialaus turto fenomeno apibrėžimu, nagrinėjant juos iš ekonomikos ir specialių apskaitą reglamentuojančių … asset phenomenon are at the centre of attention from the position of economic and special accounting legislation. The … problem of set of intangible assets is also monitored here together with allocation (placement) in basic accounting records of …
Šiame straipsnyje įvairiais aspektais nagrinėjamas finansų kontrolės klausimas, taip pat klasifikuojamos finansų kontrolės rūšys, pateikiami įvairių mokslininkų požiūriai šiuo klausimu. Teigiama, kad Baltarusijos Respublikoje, stiprėjant valstybės vaidmeniui ekonominės...
analysis mainly depends on the activity accounting processes. In order to find out the ways of solving those problems, first of … too old methods and tool of accounting are used and there are no rules of accounting standardized. This caused inaccurate … results of accounting calculations, which meant that the information, got by accountants is not useful for making useful …