Showing 1 - 10 of 33,260
The paper examines trends of foreign direct investments (FDI) in the Baltic States and macroeconomic factors causing FDI flow from capital exporting countries to host economies. Authors analyze the conditions under which FDI is likely to replace export or import. Questions, how FDI adds up to...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478857
Šiame straipsnyje autorius analizuoja per pastaruosius devynerius metus Čekijos įmonių pasiektus ekonominius efektyvumo rezultatus ir bando aiškintis pagrindinius faktorius, kurie nulemia kapitalo grąžos (pelningumo) rodiklius. Savo analizę autorius atlieka remdamasis iš esmės dviem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478865
Per daugelį Europos integracijos ir plėtros metų Europos Sąjunga išsivystė į heterogonišką valstybių grupę, kurioms būdingi dideli regioniniai skirtumai. Išryškėję regionų ekonominio išsivystymo skirtumai tiek pačiose valstybėse narėse, tiek tarp valstybių narių,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479385
Trade is the oldest and most important form of inter-state economic relations. The present work deals with the international trade and the ways, forms, conditions and methods of its financing. Characteristics of international deals are also being dealt with together with the differences between...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478186
, sunkiai besivystanti ekonomika tik patvirtina faktą, kad ją kontroliuojanti politika nėra efektyvi. Kaip tik tokia situacija … Lietuvoje, kadangi po 2008 metais įvykusios pasaulinės finansų krizės Lietuvos ekonomika atsigauna, tačiau labai lėtai ir …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478249
Tyrimo tikslas: įvertinti atlyginimų "vokelyje" praktikos paplitimo mastus Lietuvoje. Respondentams buvo pateikti klausimai, ar jie gauna neapmokestinamų pajamų bei klausta, kokią dalį pajamų procentais sudaro tokios neapmokestinamos pajamos. Socialinės demografinės charakteristikos:...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478373
Bakalauro baigiamajame darbe įvertinus UAB „Giftika“ plėtros galimybes, rengiamas investicinis projektas, bei vertinamas jo efektyvumas, rizika. Investicinio projekto pagrindą sudaro – įmonės savininkų investavimas į šį projektą nedaro neigiamos esminės finansinės įtakos...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478425
SANTRAUKA Valdas Lipskis AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos finansinių ataskaitų optimizavimas. Magistro darbas. Moksliniame tyrime darbo autorius sukūrė įmonių veiklos finansinių ataskaitų pagrindinių straipsnių rodiklių optimizavimo modelį. Įmonės veiklos finansinių...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478668
In this paper is analyzing influence of competition on company work. It is taken an example of “Septyni užraktai ir ko“ company. The theory of competition and competition environment is included. Types of market structure, their influence on company work and on price variation of goods is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479358
Zabezpečenie obrany patrí medzi základné úlohy každého štátu. Zároveň patrí aj k najnákladnejším ekonomickým činnostiam štátu, pretože na plnenie uvedených úloh vynakladá štát časť svojich ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Obmedzené a vzácne...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009653334