Showing 1 - 10 of 1,237
Darbe yra nagrinėjama UAB „Ingmartus“ verslo klientų lojalumo didinimo problematika. Darbo tikslas yra pateikti įmonei vadybinius sprendimus kaip padidinti verslo klientų lojalumą jai. Darbo tikslui įvykdyti yra iškelti trys uždaviniai: atlikti situacijos analizę, kuri padės...
Magistro darbe pirmoje dalyje išanalizuota ir susisteminta informacija prekės ženklo vertės stiprinimo klausimais. Sudarytas apibendrinantis ,,Teorinis prekės ženklo vertės stiprinimo pirkėjų požiūriu modelis“. Antroje dalyje atlikta UAB ,,Eternit Baltic“ prekės ženklo vertės...
The purpose of this study is to examine the effect of brand loyalty on the country of origin, in the context of cosmetic and skin-care products (i.e. makeup). The study also examines the students’ demography on the relationship between brand reputation and purchase behavior. In this study,...