Showing 1 - 10 of 135
Az alábbiakban a kutatás során feltárt legfőbb tanulságokat, következtetéseket foglaljuk össze. Hangsúlyozzuk, hogy kutatásunk vállalati szemléletéből adódóan csak kitekintésszerűen foglalkoztunk a makrogazdasági illetve a vállalaton kívüli tényezőkkel, miközben...
Absztrakt: Ez a zárótanulmány az „Üzleti szféra és a versenyképesség” műhely eredményeit foglalja össze. A műhelyben nyolc kutatócsoportban (vállalati stratégia, vállalatirányítás és szervezetalakítás, vezetési és döntési rendszerek, üzleti alapfolyamatok és...
A műhelytanulmány első felében az evolucionista közgazdaságtan és annak napjainkban kibontakozó, a kompetencia alapú vállalatelméletekkel egyre inkább összefonódó vállalatelméletének főbb jellemzőit ismertetem. A második részben az evolucionista közgazdaságtanhoz...
A „Versenyben a világgal 2004” kutatás adatbázisán azt vizsgáltam, hogy a szellemi tőke milyen szerepet játszik a magyar vállalatok működésében. Eredményeim szerint az átlagos magyar vezető elméleti ismeretei nemzetközi összehasonlításban igen jók, ám egyénenként igen...
A tanulmány a hazai középvállalatok által kötött stratégiai szövetségeket elemzi. A stratégiai szövetségek elterjedése 1994-től gyorsult fel Magyarországon. A folyamat jellegzetessége, hogy – a nyugati tapasztalatokkal ellentétben – elsősorban nem konkurens cégek, hanem...
A tanulmány célja a vállalatok K+F tevékenységének a bemutatása, valamint a technológia környezetnek a vállalati stratégiákra gyakorolt hatásának a vizsgálata. Elgondolkodtató adat, hogy a mintában szereplő vállalatok több mint harmada, nem folytatott, s nem is szándékozik...
A tanulmány célja a „Versenyben a világgal 2004-2006” kutatási program során felvett kérdőív alapján a vállalatok innovációs tevékenységének és az innováció környezeti feltételeinek a bemutatása, valamint az innovációnak a vállalati versenyképességre gyakorolt...
Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a vállalat belső integrációja hogyan befolyásolja a teljesítményét. Az alkalmazott modell a szakirodalmon alapul, de a könnyebb kezelhetőség kedvéért több egyszerűsítést is tartalmaz. A modell öt fő alkotórésze a bizonytalanság, a...
Tanulmányunkban a vállalati hálózatok szerepét elemezzük. Szakirodalmi áttekintésünk alapján a vállalati hálózat három fontos jellemzőjére koncentrálunk: a vállalati hálózat kiterjedtségét és a vállalat kontroll-képességét elemezzük, valamint a vállalati hálózaton...