Showing 1 - 10 of 251
A tanulmány az EU-csatlakozással kapcsolatos vállalati felsővezetői várakozásokat elemzi a kérdőíves felmérés alapján. A válaszok a megkérdezett vállalatok elsőszámú vezetőitől, továbbá a termelési/szolgáltatási és a pénzügyi vezetőktől származnak. Az adatok...
Absztrakt: Írásunk a Public-Private Partnership (PPP) magyarországi megvalósulásának hangsúlyairól szól. Azt vizsgáljuk, hogy a szakmai közvélemény milyen képet alakíthatott ki e projektekről a szaksajtó olvasásán keresztül. Három tágabb elvi szempont sajtóbeli...
Absztrakt: A tanulmányban összefoglalóan bemutatom a Public_Private Partnership (PPP) gazdálkodástani szempontból releváns kutatói munkáinak fogalomhasználatát, kérdésfeltevéseit, illetve főbb eredményeit. Ezzel betekintést kívánok nyújtani abba, hogy mit kutatnak a PPP...
Absztrakt: A tanulmány a PPP különböző strukturális modelljeinek csoportosítását mutatja be, az egyes típusok rövid rendszerező áttekintésével. A tipológiák vizsgálata hasznos ahhoz, hogy a PPP projektek struktúrájának kialakításakor a különböző lehetőségeket...
Absztrakt: A tanulmány a Public-Private Partnership (PPP) immanens logikai kihívásai közül két kiemelt kérdést elemez: az állami fél közszolgálati-közigazgatási beágyazottságából eredő dilemmákat, valamint az állami és a magánfél eltérő kulturális hátteréből eredő...
Absztrakt: A tanulmány a Public-Private Partnership (PPP) egyik nagy kérdésének megközelítéseit vizsgálja: miként védhető a közérdek e projektekben. Piaci és nem piaci megoldásokat tesz az elemzés mérlegre, valamint kitér arra, hogy miért különleges a PPP projektek esetében...
A pénz a közösségen belüli munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényező: lehetővé teszi a tevékenységcsere résztvevői között az információ- és az anyagáramlást. Közösséget szolgál, a közbirtok része. A főáramlatú közgazdaságtan tárgyalja a pénz...
Az Európai Unió fejlődésének kiemelkedően fontos és az integráció mélyítése szempontjából meghatározó folyamata volt a monetáris politika szupranacionális szintre emelése a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) létrehozásával és az euró bevezetésével. Az optimális...
The dissertation analyses the commercial banking sector’s development in Southeast Europe (SEE) between the end of the Second World War and 2010, a year of the current global crisis. Due to the strong bidirectional links, the sector’s macroeconomic environment is included to the analyses....
Az értekezés négy önálló tanulmányból áll, amelyek témáját összeköti, hogy mindegyik szorosan kapcsolódik az infláció megértéséhez, és az árazási viselkedés vizsgálatához.