Showing 1 - 10 of 255
Az alábbiakban a kutatás során feltárt legfőbb tanulságokat, következtetéseket foglaljuk össze. Hangsúlyozzuk, hogy kutatásunk vállalati szemléletéből adódóan csak kitekintésszerűen foglalkoztunk a makrogazdasági illetve a vállalaton kívüli tényezőkkel, miközben...
A szolgáltatásminőség mára az egyik legfontosabb fogalommá vált a menedzsment szakirodalomban, ugyanakkor annak fogalmi és tartalmi meghatározása a mai napig nem egyértelmű. A különböző értelmezésekből adódóan a kutatók számos szolgáltatásminőség (mérési) modellt...
Absztrakt: A tanulmány a szakirodalom azon egyre szélesedő részéhez járul hozzá, amely a kis és középvállalatok gyakorlatával, sajátosságaik vizsgálatával foglalkozik. Egy speciális aspektust emel ki, mely a hazai nagyvállalati működésben jelentős fejlődésen ment...
Absztrakt: Tanulmányunk fókuszában az üzleti hálózatok állnak. Az IMP csoport (Industrial Marketing and Purchasing Group) üzleti kapcsolatokkal, üzleti hálózatokkal foglalkozó több évtizedes kutatási eredményeire és fogalomrendszerére alapozva áttekintjük a téma...