Showing 1 - 10 of 364
Absztrakt: Írásunk a Public-Private Partnership (PPP) magyarországi megvalósulásának hangsúlyairól szól. Azt vizsgáljuk, hogy a szakmai közvélemény milyen képet alakíthatott ki e projektekről a szaksajtó olvasásán keresztül. Három tágabb elvi szempont sajtóbeli...
Absztrakt: A tanulmány a PPP különböző strukturális modelljeinek csoportosítását mutatja be, az egyes típusok rövid rendszerező áttekintésével. A tipológiák vizsgálata hasznos ahhoz, hogy a PPP projektek struktúrájának kialakításakor a különböző lehetőségeket...
Absztrakt: A tanulmány a Public-Private Partnership (PPP) immanens logikai kihívásai közül két kiemelt kérdést elemez: az állami fél közszolgálati-közigazgatási beágyazottságából eredő dilemmákat, valamint az állami és a magánfél eltérő kulturális hátteréből eredő...
Absztrakt: A tanulmány a Public-Private Partnership (PPP) egyik nagy kérdésének megközelítéseit vizsgálja: miként védhető a közérdek e projektekben. Piaci és nem piaci megoldásokat tesz az elemzés mérlegre, valamint kitér arra, hogy miért különleges a PPP projektek esetében...
ABSZTRAKT: A tanulmány a „Nemzetközi vállalatgazdaságtan” c. tananyag kidolgozásához készült. A nyugati civilizáció globalizációként megjelölt szakaszát elemezve foglalkozik a gazdaság és a társadalom viszonyával. A gazdaságot, tehát a gazdálkodás adott történelmi...
A tanulmány az EU-csatlakozással kapcsolatos vállalati felsővezetői várakozásokat elemzi a kérdőíves felmérés alapján. A válaszok a megkérdezett vállalatok elsőszámú vezetőitől, továbbá a termelési/szolgáltatási és a pénzügyi vezetőktől származnak. Az adatok...
Magyarország a közép-európai átmeneti gazdaságok között a reformok végrehajtását, azokon belül is az önkormányzatokat érintő, decentralizációt segítő reformokat tekintve élenjáró országnak számít. A törvényhozás az állami adminisztrációt decentralizálta, a...
A szervezeti bürokrácia térhódítása és súlya mára oda vezetett, hogy az üzleti életben a vállalatok adminisztrációs folyamatai számos versenyelőny-forrásra komoly hatást gyakorolnak. Jelen tanulmányunkban azt a projektet írtuk le, melyben egy szolgáltató szervezet...