Showing 1 - 10 of 208
ABSZTRAKT: A tanulmány a „Nemzetközi vállalatgazdaságtan” c. tananyag kidolgozásához készült. A nyugati civilizáció globalizációként megjelölt szakaszát elemezve foglalkozik a gazdaság és a társadalom viszonyával. A gazdaságot, tehát a gazdálkodás adott történelmi...
Absztrakt: A magyar vállalatok nemzetközivé válása kutatási alprojekt a hazai vállalatok nemzetközivé válásának tényeit, kiváltó tényezőit, valamint annak sikertényezőit kutatta. A kutatás keretében elkészült három műhelytanulmány eltérő nézőpontból és...
This paper analyses some of the connections between macroeconomic inventory data and other GDP characteristics. This issue has got until now relatively low interest, though we believe it can be important in understanding macroeconomic phenomena. After a brief summary of previous research, six...
Absztrakt: A műhelytanulmány annak a kutatási munkának az első eredménye, amelyben a rendszerváltás után nemzetközileg sikeressé vált magyar vállalatok sikertényezőinek elemzését tűztük ki célul. A kérdés jelentőségét abban látjuk, hogy a magyar piac korlátozott belső...
Absztrakt: Műhelytanulmányunk a nemzeti versenyképesség vállaltokon túli dimenziójával kíván foglalkozni. A felgyorsult globalizáció korának világgazdasági környezetében, ahol a nemzetköziesedett nagyvállalatok rendelkeznek az erőforrások és a közvetlen beruházások...
Abstract: As part of a wider research program we analysed the theoretical framework and the recent developments of the process of internationalisation (transnationalisation) of the small- and medium-sized enterprises generally in the European Union and with a specific view on Hungary and Spain....
Absztrakt: Napjainkban két meghatározó jelenségnek vagyunk tanúi. Egyrészt az egyre erősödő globalizációs folyamat megkerülhetetlenül hatást gyakorol a nemzeti gazdaságokra, a társadalmakra és a természeti környezetre. Másrészt az egyre nagyobb kihívásokat jelentő...
Absztrakt: A tanulmány célja, hogy megteremtse a kapcsolatot a sportgazdaságtan és a nemzetközi üzleti gazdaságtan között, felhívva a figyelmet a két terület metszetének jelentőségére. Azt állítjuk, hogy a sportszolgáltatások sajátosságai, az üzleti gazdaságtan...
Absztrakt: A tanulmány a piacorientáció és a versenyképesség összefüggését elemzi egy átfogóbb koncepcionális modell keretében, amely a piacorientáció szervezeti előzményeire, a piacorientáció egyes dimenziói és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolatra, valamint a...