Showing 1 - 10 of 58,588
This article reports the results of a survey conducted in Hungary to compare the environmental perceptions of Hungarian corporate managers with those of other executives from around the world who had earlier responded to a similar survey conducted by McKinsey and Company. The results showed...
characteristics of the future decision makers and adjusting the management methods to the results. The paper summarises the results of …
Tartalom: 1. Gazdaság és etika (Boda Zsolt) 2. A gazdaságetika emberképe (Zsolnai László) 3. A vállalatok társadalmi felelőssége (Boda Zsolt) 4. Vállalati érintettek (Boda Zsolt) 5. A vállalat etikai intézményei (Boda Zsolt) 6. Felelős döntéshozatal (Zsolnai László) 7. Az...
A gazdasági tevékenységek folytatásához kapcsolódó jogi, etikai kérdések régóta foglalkoztatják mind az elméleti kutatókat, mind a gyakorlati szakembereket is. Az elfogadott normák időről időre változnak, az érintettek új dimenziókat emelnek be a vélemények, magatartási...
A fenntartható fogyasztás célja, hogy biztosítsuk a társadalom – beleértve a jövő generációkat is – jólétét, miközben a természet által megszabott keretek között tartjuk az erőforrások felhasználását és a szennyezés kibocsátását. Az ambiciózus cél eléréséhez...
A regionális fenntarthatósági kezdeményezések (RFK-k) szignifikáns szerepet játszhatnak a társadalom különböző érintett csoportjai közötti együttműködésben – egy fenntarthatóbb jövő elérése érdekében. Az alábbiakban megvizsgáljuk a regionális fenntarthatósági...
A cikk a vállalatok fenntartható fejlődésben betöltött szerepével foglalkozik. Az öko-hatékonyságot úgy írja le, mint ennek egyik üdvözlendő és támogatandó első lépését, de még inkább felhívja a figyelmet az öko-hatékonyság korlátaira. Rámutat a fenntarthatóság...
A tanulmány rövid áttekintést kíván adni a környezeti terhek meghatározásával, értékelésével, a kockázatok megosztásával és a környezeti terhek feltárásáva1 kapcsolatos problémakörökről. Nem vállalkozik az érintett területek részletes elemzésére, célja inkább...