Showing 1 - 10 of 43
Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai...
Az utóbbi tíz évben világszerte jelentősen emelkedett a lakóingatlanok ára. A jelenség nagyon általános, majdnem az összes fejlett gazdaságban megfigyelhető, és az áremelkedés mértéke is példa nélküli. Dolgozatomban áttekintem a nemzetközi események főbb jellemzőit,...
Az értekezés célja a gazdasági szervezetek fennmaradásának és fizetőképességének előrejelzésével kapcsolatos szakterület újszerű elméleti megalapozása és módszertani fejlesztése. A választott téma aktualitását az adja, hogy Magyarországon – a világ számos...
A dolgozatban a fiskális politika hatásmechanizmusát vizsgáltam különböző sztochasztikus, dinamikus, általános egyensúlyi (SDGE) modellekben. Az első fejezetben az elmélettörténeti előzményekről volt szó. Megvizsgáltam, hogy melyek a mára a makroökonómiai gondolkodás...
A dolgozat alapproblémája a végtelen idő horizonton való optimális befektetési politika vizsgálata. A kérdésen számos neves közgazdász dolgozott, még Merton és Samuelson figyelmét is felkeltették a kutatások. A disszertációban szekvenciális befektetési...
A hozamgörbe becslése a pénzügytan két különböző, ám egymáshoz mégis kapcsolódó problémája. Az első megpróbál egy, a lejárati idő függvényében folyamatos hozamgörbét előállítani valamely piacon megfigyelt, kereskedhető árak felhasználásával, ez az ún. statikus...
A villamosenergia-piaci liberalizáció és dereguláció következtében világszerte megjelentek a szervezett villamosenergia-piacok. Ezek egyik formája a villamosenergia-tőzsde, amelyeken az ún. másnapi (day-ahead) árammal is kereskednek, azaz a következő munkanap vagy naptári nap...
Several game theoretical topics require the analysis of hierarchical beliefs, particularly in incomplete information situations. For the problem of incomplete information, Hars´anyi suggested the concept of the type space. Later Mertens & Zamir gave a construction of such a type space under...
Az emberi társadalom kialakulása egyet jelentett a szervezetek létrehozatalával. Kezdetben ez ugyan nem részvénytársaságokat vagy minisztériumokat jelentett, de a közösségi akarat ki-alakítása és érvényesítése mindig is együtt járt bizonyos feladat- és hatásköröknek a...