Showing 1 - 10 of 221
ABSZTRAKT: A tanulmány a „Nemzetközi vállalatgazdaságtan” c. tananyag kidolgozásához készült. A nyugati civilizáció globalizációként megjelölt szakaszát elemezve foglalkozik a gazdaság és a társadalom viszonyával. A gazdaságot, tehát a gazdálkodás adott történelmi...
Absztrakt: Az amerikai történelemben a paradigmaváltások meglehetősen nagyszabású és alapvető hatásokkal jártak, míg Japánban mintha hosszú távon is a Tudományos vezetés (gyártás-orientált) paradigmájánál maradtak volna, mely aztán módosult valamennyit a többi paradigma...
A kutatás célja, hogy mélyebb betekintést adjon az immateriális termelési tényezőket övező menedzsment kihívások világába és azok kezelésébe. A kutatás célja továbbá, hogy feltárja azon immateriális termelési tényezők működési mechanizmusait, amelyek valós részt...
A disszertáció a rendszerváltás, az intézmények és a gazdasági növekedés háromszögében arra keresi a választ, hogy hogyan adható mélyebb, alaposabb magyarázat a gazdasági teljesítmények különbségeire a rendszerváltó országokban, ahol a neoklasszikus közgazdaságtan...
Dolgozatunk kiindulópontja a fejlesztő állam modellje, mely a kelet-ázsiai államok sikeres fejlesztéspolitikájának elméleti magyarázatát nyújtja. Ezen országok sikeres fejlesztéspolitikáját sokan, sokféleképpen értelmezték. Jelen esetben a klasszikus fejlesztő államot...
Az értekezés célja a magyar társadalom belső biztonságának fenntartásában szerepet játszó szereplők és koordinációs mechanizmusok azonosítása, a biztonsághoz történő hozzájárulásuk – alternatív kifejezéssel élve: a belbiztonsági szektorban történő jelenlétük...
Az elmúlt évtizedekben alapvető változáson ment át a munka világa. Az infokommunikációs technológiák megjelenése, a termelési paradigma változása (a tömegtermelés és standardizált munka helyett a kreatív, rugalmas, tudásra építő munka megjelenése), a pénzügyi és...
Absztrakt. A dolgozat a variációszámítás gazdasági alkalmazásaiból mutat be hármat. Mindhárom bemutatandó alkalmazás a Leontief-modellen alapszik. Az optimális pályák vizsgálata után arra keressük a választ, hogy az Euler-Lagrange differenciálegyenlet rendszerrel kapott...
Absztrakt: Műhelytanulmányunk a nemzeti versenyképesség vállaltokon túli dimenziójával kíván foglalkozni. A felgyorsult globalizáció korának világgazdasági környezetében, ahol a nemzetköziesedett nagyvállalatok rendelkeznek az erőforrások és a közvetlen beruházások...