Showing 1 - 10 of 59,655
A tanulmány a hazai kis- és középvállalati szektorban 2006-ban elvégzett, majd 2010-ben megismételt kérdőíves felmérések eredményei alapján igyekszik bemutatni a racionális vállalati gazdálkodás sajátosságait. Vizsgálatunk fő kérdése, hogy e szektor vállalkozásainak...
model, which might assist in the more efficient management of business relationships. The peculiarity of the way of thinking … characteristics. The authors would like to approach this from the point of view of the management of the business relationship … complexity may contribute to the more successful management of relationships. …
Purpose – By analyzing organizations as social actors and business relationships as social relationships, sociology can … improve business relationship management. This paper aims to explore the issues involved. Design/methodology/approach – A … business relationship management. Practical implications – The paper can help managers to analyze more deeply the social …
Magyarországon napjainkra többszörösen is paradox helyzet állt elő: egyrészt az utóbbi évtizedekben a fiatal női korosztályok képzettsége egyértelműen túlszárnyalja a férfiakét, mégsem tudják azt kamatoztatni a gazdasági élet vezető pozícióiban. Másrészt, míg húsz -...
Az üzleti célú kapcsolatok vizsgálatakor legtöbbször felmerül a bizalom fogalma is, amellyel először a szociálpszichológia és a szociológia foglalkozott. A szerző cikkében azzal foglalkozik, hogy milyen tényezők befolyásolják a bizalmat az üzleti kapcsolatokban. Ezért...
Law. The new holders of power changed the structure and management of state administration. There were also fundamental …
A tanulmány elméleti áttekintést nyújt a női vállalkozók egyes kutatási területeiről, továbbá bemutatja az elért eredményeket a nemzetközi szakirodalom alapján. A női vállalkozások megjelenésével a tudományos közösség is felfigyelt erre az új jelenségre. A szerző a...
A gazdasági tevékenységek folytatásához kapcsolódó jogi, etikai kérdések régóta foglalkoztatják mind az elméleti kutatókat, mind a gyakorlati szakembereket is. Az elfogadott normák időről időre változnak, az érintettek új dimenziókat emelnek be a vélemények, magatartási...
A fenntartható fogyasztás célja, hogy biztosítsuk a társadalom – beleértve a jövő generációkat is – jólétét, miközben a természet által megszabott keretek között tartjuk az erőforrások felhasználását és a szennyezés kibocsátását. Az ambiciózus cél eléréséhez...
A model of multiple criteria decision making is presented for selecting the “best” of a finite number of alternatives. Techniques of scoring the alternatives and weighting the criteria are combined with different evaluating procedures and amalgamated in an interactive algorithm. Application...