Showing 1 - 10 of 51,761
literature review in order to build a theoretic framework which describes a broadened role of purchasing in innovation management … seldom is in focus. Our paper highlights those supplier relationships, which in an indirect way, but also support innovation … innovation and which may support identifying the appropriate means to be used. …
A szerzők tanulmányukban a kis- és közepes vállalkozások (továbbiakban kkv-k) innovációs tevékenységét, illetve innovációhoz kapcsolódó legfontosabb sajátosságait vizsgálják az EU-tagországok rendszeres közösségi innovációs felmérésének magyar adatai segítségével....
A közelmúltban készült kutatásban a szerzők azt vizsgálták, hogy a kis- és középvállalkozásokban az elektronikus banki ügyintézéssel kapcsolatban milyen szokásaik, attitűdjeik és jövőképeik alakultak ki. A több mint ötszáz KKV-vezetővel készült interjú alapján...
A szerzők jelen cikkükben a projektmenedzsment és a változásmenedzsment szakirodalmában olvasható szerepelméleteket hasonlítják össze. A hasonlóságok szembeötlőek, de nem nyilvánvaló, hogy az egyes definíciók pontosan miben egyeznek vagy térnek el egymástól. A két...
Az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült az innovációról szóló szakirodalom. A többnyire technológiai innovációról szóló munkák után azonban kutatók megállapították, hogy a technológiai innováció hatásfoka menedzsmentinnováció nélkül alacsony. Hazánkban több...
A kutatás célja, hogy a globális energiaszektor átalakulásából következő megújulási kényszerben lévő magyarországi energetikai nagyvállalatok innovációmenedzsment-kihívásait azonosítsa, illetve összefüggéseket keressen az innováció gyakorlati megvalósítása és a...
A különböző területeken alkalmazott szoftverfejlesztési módszerek erőteljes mértékben határozzák meg a vállalatok alapvető működését. Mivel az információs társadalomban felértékelődött a szoftverek szerepe, így elmondható, hogy jelenleg radikális változásoknak...