Showing 1 - 10 of 24,700
Az online marketing erősödése következtében a vállalatok a marketing költségvetésük egyre nagyobb arányát költik el …
A tanulmány célja az innováció-terjedés marketingvonzatú irodalmának bemutatása, valamint betekintés az exploratív tartalomelemzés módszerével az informális, kollektív intelligenciát generáló on-line felületek, nevesül a blogok és fórumok kutathatóságába. Az...
The traditional way of understanding television content consumption and viewer reactions may be simply summarised: information about the program, viewing at airing time, and interpersonal discussion after the program. In our digital media environment due to crossmedia consumption and platform...
elterjedése és fejlődése marketing- és üzleti szempontból is meghatározóvá válik. Jelen tanulmány célja, hogy a marketing- és a …
The article investigates the division between member states of the European Union considering the aspect of their level of information and communication technology (ICT) development focusing on e-learning. With the help of discriminant analysis the countries are categorized into groups based on...
Albeit Hungary is in the first third of the world in the field of transparency and accountability, its position is quite weak in the European Union as well as among the world’s most developed countries at all. In this paper, four reasons of this weakness are observed: existence of digital...
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy az információs társadalom kiépítése, amelyet az Európai Unió célkitűzéseibe foglalt, aktív kormányzati támogatást igényel. Csaknem minden országban kialakítottak már az átmenetet támogató, illetve meggyorsító programokat és...
Jelen cikk a szervezeti identitás különböző tudományos értelmezéseit, elemeit mutatja be és kapcsolja össze a gyakorlattal. A szerzők értelmezése szerint a szervezeti identitás nem azonos a köznyelvben elterjedt arculattal (sem image-zsal), hanem egy holisztikus,...
Our research aimed to reveal the effects that can be observed during the buying process of food products and can influence the decisions of customers. We focused on the role of enduring involvement in customers’ behavioural loyalty, that is, the repurchase of food brands. To understand this...