Showing 1 - 10 of 34
Absztrakt: A gyógyszeripar egyszerre tartozik a leginkább csodált és a legtöbbet kritizált iparágak közé. Az iparág produktumai életeket menthetnek, emberek millióinak könnyítik meg az életét, és a gyógyszereknek köszönhetően számos korábbi gyilkos kór vált ismeretlenné...
Abstract: The present research is part of the research project Tendencies of CSR in Hungary financed by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA, No. K68769) between 2007 and 2011. Here, CSR- or CSR-related reports of Hungarian companies will be analysed. First, a ‘database’ of the most...
A disszertáció fő fókusza a fogyasztói részvétel marketingkommunikációs alkalmazása. A fogyasztói részvétel szerepének és formáinak megértése és szervezeti szintű kiaknázása elsődleges kommunikációs képesség a digitális média által megváltoztatott kommunikációs...
A disszertáció egy kérdőíves felmérésre támaszkodva elemzi és bemutatja a fiatalok viszonyulását a halál és haldoklás témájához, összegzi véleményüket és tapasztalatukat a terminális állapotban lévő betegekkel kapcsolatban, valamint egy „pillanatképet” alkot ezen...
A kis- és középvállalatok marketingtevékenységének kutatása a tudományos források szerint meglehetősen izgalmas területnek számít. Kutatási oldalról szemlélve a kkv-k marketingtevékenységét, nem feltétlenül ugyanazok a problémák kerülnek a kutató látószögébe, és...
Az értekezés témája egy olyan társadalmi jelenség, kommunikatív állapot vizsgálata, amelynek definiálása, értelmezése, működése ambivalens és nehezen érhető tetten a mindennapi kommunikációban, ugyanakkor társadalmi kódrendszerünknek szinte axiomatikus módon része: a...
Munkám a médiakutatás és a médiaelmélet eszköztárának segítségével kíván teljes és átfogó leírást adni a késő-modern médiakörnyezet (kmm) meghatározó jelenségeiről. Középpontjában, hipotézisemmel összhangban a kmm online színterein megvalósuló közösségi...
Az értekezésben bemutatott empirikus vizsgálatok mindegyike a narratívával foglalkozik öt különböző módon. A kutatások közül a legnagyobb vállalkozás a narratívát, mint kommunikátumot szemlélve az egyes alkotóelemek egymáshoz viszonyított arányát, azaz szövegbeli...
E mű nem csak a földfelszíni digitális televízió (DTTV) bevezetésével foglalkozik, hanem jóval többel: tulajdonképpen a digitális hírközlés és médiaszolgáltatás egész tárgykörét átfogja, amelyről a szerző mély és több évtizedes ismeretekkel rendelkezik. A...
A kutatás célja annak áttekintése, hogy a fenntartható fejlődés koncepció és az üzleti, társadalmi és környezeti fenntarthatóság gondolata, milyen módon jelenik meg a vállalatok kommunikációjában, intézményesül-e a vállalatok működésében, és ha igen, milyen módon...