Showing 1 - 10 of 35
A reklámgyakoriság kérdése már régóta foglalkoztatja a marketing menedzsereket, a kutatókat és magukat a fogyasztókat is. 2006-ban Magyarországon egy nap átlagosan 3.763 szpot volt látható a különböző (az AGB Nielsen Media Research által mért) TV csatornákon...
A kor követelménye, hogy Magyarországon a szakma és a média befolyásos képviselői leüljenek egy asztalhoz és kidolgozzanak egy olyan sajtóajánlást, amely az öngyilkosságokról szóló híradások imitációs szempontból „ártalmatlan” megfogalmazásához, a bemutatás...
A kutatás célja az, hogy árnyaltabb képet kapjunk a nemzetközileg is és itthon is alkalmazott integrált marketingkommunikációról. Egyrészt kvalitatív technika segítségével megpróbáljuk feltárni a magyarországi IMK ismertségét és ösztönzőit. Majd a kvantitatív kutatás...
Dolgozatom témájául a fogyasztói lojalitást választottam, illetve az ezt meghatározó tényezők vizsgálatát, kiemelten kezelve a fogyasztói elégedettség és fogyasztói bizalom témaköreit, illetve ezek összefüggéseit a fogyasztói lojalitással. Ezek vizsgálatát a magyar...