Showing 1 - 10 of 34
A vállalati társadalmi felelősségvállalás, avagy angol nevének rövidítéséből a CSR (corporate social responsibility) nem ismeretlen jelenség a magyar gazdasági szereplők körében, témája érzékelhetően jelen van a hazai gazdasági életben. Éppen ezért érdekes és fontos...
A disszertációban egy olyan világalkotó kommunikációmodell kidolgozását végeztük el, melyben szociálkonstruktivista mintára az együttélések tagjainak közös valóságalkotásában az emberi és nem-emberi tagok szerepe, aktivitása egyaránt figyelembe vehető.
A disszertáció fő fókusza a fogyasztói részvétel marketingkommunikációs alkalmazása. A fogyasztói részvétel szerepének és formáinak megértése és szervezeti szintű kiaknázása elsődleges kommunikációs képesség a digitális média által megváltoztatott kommunikációs...
A disszertáció egy kérdőíves felmérésre támaszkodva elemzi és bemutatja a fiatalok viszonyulását a halál és haldoklás témájához, összegzi véleményüket és tapasztalatukat a terminális állapotban lévő betegekkel kapcsolatban, valamint egy „pillanatképet” alkot ezen...
A kis- és középvállalatok marketingtevékenységének kutatása a tudományos források szerint meglehetősen izgalmas területnek számít. Kutatási oldalról szemlélve a kkv-k marketingtevékenységét, nem feltétlenül ugyanazok a problémák kerülnek a kutató látószögébe, és...
Az értekezés témája egy olyan társadalmi jelenség, kommunikatív állapot vizsgálata, amelynek definiálása, értelmezése, működése ambivalens és nehezen érhető tetten a mindennapi kommunikációban, ugyanakkor társadalmi kódrendszerünknek szinte axiomatikus módon része: a...
Munkám a médiakutatás és a médiaelmélet eszköztárának segítségével kíván teljes és átfogó leírást adni a késő-modern médiakörnyezet (kmm) meghatározó jelenségeiről. Középpontjában, hipotézisemmel összhangban a kmm online színterein megvalósuló közösségi...
Az értekezésben bemutatott empirikus vizsgálatok mindegyike a narratívával foglalkozik öt különböző módon. A kutatások közül a legnagyobb vállalkozás a narratívát, mint kommunikátumot szemlélve az egyes alkotóelemek egymáshoz viszonyított arányát, azaz szövegbeli...
E mű nem csak a földfelszíni digitális televízió (DTTV) bevezetésével foglalkozik, hanem jóval többel: tulajdonképpen a digitális hírközlés és médiaszolgáltatás egész tárgykörét átfogja, amelyről a szerző mély és több évtizedes ismeretekkel rendelkezik. A...