Showing 1 - 10 of 119
A szolgáltatáskivezetés a portfólió megújításának lehetséges eszköze, hiszen lehetővé teszi a szolgáltatóvállalatok erőforrásainak felszabadítását, és ezáltal gyorsítja az új portfóliók bevezetését. A szolgáltatások rövid életciklusa miatt a szolgáltatások...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011849923
A vállalati társadalmi felelősségvállalás, avagy angol nevének rövidítéséből a CSR (corporate social responsibility) nem ismeretlen jelenség a magyar gazdasági szereplők körében, témája érzékelhetően jelen van a hazai gazdasági életben. Éppen ezért érdekes és fontos...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011390740
A disszertációban egy olyan világalkotó kommunikációmodell kidolgozását végeztük el, melyben szociálkonstruktivista mintára az együttélések tagjainak közös valóságalkotásában az emberi és nem-emberi tagok szerepe, aktivitása egyaránt figyelembe vehető.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402415
A disszertáció fő fókusza a fogyasztói részvétel marketingkommunikációs alkalmazása. A fogyasztói részvétel szerepének és formáinak megértése és szervezeti szintű kiaknázása elsődleges kommunikációs képesség a digitális média által megváltoztatott kommunikációs...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011428420
A disszertáció egy kérdőíves felmérésre támaszkodva elemzi és bemutatja a fiatalok viszonyulását a halál és haldoklás témájához, összegzi véleményüket és tapasztalatukat a terminális állapotban lévő betegekkel kapcsolatban, valamint egy „pillanatképet” alkot ezen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431584
A kis- és középvállalatok marketingtevékenységének kutatása a tudományos források szerint meglehetősen izgalmas területnek számít. Kutatási oldalról szemlélve a kkv-k marketingtevékenységét, nem feltétlenül ugyanazok a problémák kerülnek a kutató látószögébe, és...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011552466
Tanulmányomban bemutatom, hogy az elmúlt két évtizedben milyen kvalitatív kutatások vizsgálták a fiatal hallgatók attitűdváltozását a Petőfivel kapcsolatban. Három ilyen jellegű átfogó kutatásra támaszkodom (Medián 1998., Szonda Ipsos 2006., Ariosz 2012.), melyekből az...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011564864
Az értekezés témája egy olyan társadalmi jelenség, kommunikatív állapot vizsgálata, amelynek definiálása, értelmezése, működése ambivalens és nehezen érhető tetten a mindennapi kommunikációban, ugyanakkor társadalmi kódrendszerünknek szinte axiomatikus módon része: a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011566900
Munkám a médiakutatás és a médiaelmélet eszköztárának segítségével kíván teljes és átfogó leírást adni a késő-modern médiakörnyezet (kmm) meghatározó jelenségeiről. Középpontjában, hipotézisemmel összhangban a kmm online színterein megvalósuló közösségi...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011569591
Az értekezésben bemutatott empirikus vizsgálatok mindegyike a narratívával foglalkozik öt különböző módon. A kutatások közül a legnagyobb vállalkozás a narratívát, mint kommunikátumot szemlélve az egyes alkotóelemek egymáshoz viszonyított arányát, azaz szövegbeli...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011609079