Type of publication: Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories): Report
Language: Hungarian
Notes:
Dorgai, Ilona (2001) A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata
Its title in English: Relationship between shareholders' value maximization and company performance measurement. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.
Source:
BASE