Showing 1 - 1 of 1
Nuolat augantis įmonių skaičius, didėjanti konkurencija verčia įmonių vadovus ieskoti būdų, kaip išlikti rinkoje tokiomis sąlygomis. Konkurenciją tarp įmonių aštrina ir nuolat gerėjanti teikiamų paslaugų kokybė bei klientų prioritetų pasikeitimas – vis didesnis dėmesys...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478921