Showing 1 - 10 of 94
A disszertáció alapvető kérdése, hogy miképpen javítható az autóipari ellátási láncban tevékenykedő beszállító vállalatok versenyképessége hazánkban. A vállalati versenyképesség Chikán Attila által adott definíciójából (2001) kiindulva kialakított kutatási modell...
98 ezer emberélet az USA-ban és 3-6 ezer Magyarországon, mely a kórházi ellátás hibáinak esik áldozatul; bonyolult folyamatok, pazarló, szervezetlen folyamatok, gyenge kommunikáció, frusztrált dolgozók és betegek, közel 10%-os hibaarány és egyre növekvő ellátási...
A vállalati teljesítmény és teljesítménymérés többszempontú megközelítése, a hazai vállalatok teljesítménymérési gyakorlatának vizsgálata áll a disszertáció középpontjában. A kutatás elméleti része a teljesítménymérési módszerek fejlődési irányainak...
A disszertációm középpontjában álló kutatás egyértelműen exploratív, célja egy fogalmi keret alkotása, amelynek segítségével értelmezhető a siker jelentése és szerepe a vevő-beszállító kapcsolat működésében, fejlődésében. Kutatásom alapegységét a vevő és...