Extent:
113, VIII S.
Series:
Europäische Hochschulschriften / Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft. - Bern ; Frankfurt am Main ; Berlin [u.a.] ; Wien : Lang, ISSN 0531-7339. - Vol. 207
Type of publication: Book / Working Paper
Source:
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004672859