Type of publication: Article
Language: English
Notes:
Sun, Duo, Zhou, Tao, Liu, Jianguo, Liu, Run-Ran, Jia, Chun-Xiao and Wang, Bing-Hong (2009) Information filtering based on transferring similarity. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics), 80 (1). 017101.
Source:
BASE